شبا چیست ؟

تاریخچه شبا قبل از IBAN، استانداردهای ملی مختلف برای شناسایی حساب بانکی وجود داشت که برای برخی از کاربران گیج کننده بود. این امر اغلب ...